Стипца

Стипендията се използва в градините Съвети за изменение на алуминиева почва
Повечето растения се справят добре с рН на почвата между 6.0 и 7.2 - или леко кисели, или леко алкални. ... Това е където стипца идва - алуминиев сулф...