Бобри

Повреда на бобър по дървета Как да защитим дърветата от щети от бобър
Смес от боя/пясък: „Боядисване“ дърво стволове или дърво със смес от латекс и зърнест фин или зидан пясък е метод, който е успешен за предотвратяване ...