Шампион

Какво е бял шампион Как да контролираме плевелите от бял шампион
Обработката или косенето може да се използва значително намалете популации на това растение във ферми или в тревни площи. Хербицидите обикновено не са...