Crabgrass

Информация за сортовете Crabgrass за видовете плевели от раци
Както бе споменато, двамата сортове на крабграс най -често срещаните в Северна Америка са къси и дълги.Къси или гладки, крабграс е роден в Европа и Аз...
Контрол на Crabgrass - Как да убием Crabgrass
Използвай Предотвратяване на Crabgrass Ще трябва да използвате предварително възникнали хербицид като следващата линия на защита. Предварително възник...