Гуми

Храсти от ягодоплодни гуми - съвети за грижа за зърната гуми
The храсти може да понася всякакъв вид почва, от пясък до глина и кисела до алкална. Те ще растат в хранително бедна почва и замърсен въздух и ще се с...