Кислород

Кислород за растенията - могат ли растенията да живеят без кислород
Да, така е. Растения трябва кислород да се оцелеят, и растение клетките се използват постоянно кислород. При определени обстоятелства, растение клетки...
10 неща, които получаваме от дърветата
Някои от тях са кислород, плодове, зеленчуци, цветя, нектари, дърво, лекарства, хартия, каучук, памук, подправки, влакна, парфюм, оборски тор, козмети...