Феромони

Какви са феромоновите капани Информация за феромоновите капани за насекоми
Феромони са химикали, използвани от насекоми и други животни, за да общуват помежду си. Насекоми изпращат тези химически сигнали, за да помогнат за пр...