Ункарина

Отглеждане на Uncarina Съвети за грижа за растенията Uncarina
Растения Uncarina изискват много ярка светлина, въпреки че растение ще понася светла сянка, когато израснал на открито в слънчев климат. Ункарина изис...