Фенология

Какво представлява фенологичната информация за фенологията в градините
Фенология е изследване на времето на цикличните събития в природата, като например появата на листа и цветя, миграцията и гнезденето на птици и хиберн...